Odderkystens Fællesudvalg

Gå til indhold
Reglementet for sejlads med motorbåde og for brætsejlads med og uden motorkraft
I medfør af § 14 stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 511 af 20/06/2005 (ordensbekendtgørelsen) bestemmes:

§ 1 Dette reglement vedrører sejlads med motorbåde og brætsejlads (med og uden motorkraft) i tidsrummet fra 15. maj til 15. september ud for hele kyststrækningen i Østjyllands politikreds.
§ 2 stk. 1. Inden for en afstand af 300 meter fra kysten må motorbåde ikke fremføres med så stor hastighed, at de planer på vandet, dvs. at bådskroget løfter sig op på vandoverfladen.
stk. 2. Ved start af vandskiløbere fra kysten må dog den hertil nødvendige hastighed anvendes under iagttagelse af særlig agtpågivenhed.
stk. 3. Brætsejlads med motorkraft må ikke finde sted inden for en afstand af 300 meter fra kysten. Unødig støj, der er til væsentlig ulempe for andre, skal undgås.
stk. 4. Brætsejlads med motorkraft må ikke finde sted på en sådan måde, at de badende og evt. anden sejlads udsættes for fare eller forulempes.
§ 3 stk. 1. Benyttelse af motorbåde inden for den i § 2 nævnte afstand fra kysten skal foregå således, at badende ikke forulempes og således, at unødig støj, der er til væsentlig ulempe for andre, undgås.
stk. 2. Sejlads i dette område skal så vidt muligt foregå vinkelret på kystlinien.
§ 4 Motorbåde skal inden for den i § 2 nævnte afstand fra kysten som fører have en person, der må antages at kunne føre båden på betryggende måde.
§ 5 Overtrædelse af reglementets bestemmelser straffes i medfør af politibekendtgørelsen
§ 18 stk. 1.
§ 6 Det tidligere udsendte reglement af 6. juli 1984 om sejlads med motorbåde og for brætsejlads med og uden motorkraft i Østjyllands politikreds ophæves hermed.
Senest opdateret: 30. juli 2012
Kilde: www.politi.dk.
Husk også altid at holde øje med lokale regler. De lokale regler offentliggøres oftest kun på opslag og skilte i området.
Nogle af de mest almindelige regler er:
• forbud mod speedbåds-sejlads langs strande og kyster i sommerhalvåret
• forbud mod sejlads i badeområder
Vandscootere, jetski og lignende er omfattet af Vandscooterbekendtgørelsen. BEK nr. 23 af 06/01/2012.
Det er Odder Kommune, der er tilsynsmyndighed efter bekendtgørelsen og politiet der håndhæver lovovertrædelser.
Borgere, der oplever gener fra vandscootersejlads kan meddele ulovligheder til enten kommune eller politi.


Tilbage til indhold